Modele de abordare a dizabilitatii

Toate persoanele cu handicap se confrunta cu experienta dizabilitatii ca restrictie sociala, daca asemenea restrictii Apar drept consecinte ALE inaccesibilitatii Mediului construit, notiunilor discutabile privind inteligenta si competenta Lor sociala, incapacitatii publicului General privind utilizarea limbajului semnelor, utilizarea alfabetului braille sau atitudinilor Ostile ALE celor fara dizabilitati vizibile. Reabilitarea vizeaza facilitarea ajustarii la dizabilitate si integrarea in comunitate. Modelul Traditional al reabilitarii este Bazat romaine PE o interpretare a igrijirii ca un Demers de restaurare. Dans ultimul timp, exista preocuparea de délimitations un acestui modèle fata de cel Medical. Totusi, interpretarea Medicala a dizabilitatii face parte integranta DIN reabilitare, Cu accent clar PE ingrijirea personala acordata persoanei cu dizabilitate, Cu scopul ca aceasta sa poata sa revina sau sa ajunga la un nivel aproximativ normal de functionare. Interpretarea normalului este legata de asteptarile culturale si de Modul in care erau oamenii inainte de a dobandi dizabilitatea. Modelul Medical trateaza notiane de dizabilitate ca anormalitate Care impiedica realizarea activitatilor prévenant normale pentru o persoana. Problematica handicapului poate fi abordata DIN perspectiva a doua MODELE: cel Individual, de inspiration Medicala (soin considéra ca dificultatile persoanelor cu handicap sunt datorate inferioritatii biologice si psihologice a acestora) si modelul social, Care Pune accenl PE mediul social neadaptat, considerat Generator al dificultatilor persoanelor cu déficiente. Modelul dominant a fost (si DIN pacate continua sa fie) cel individuel, Care acceneaza asupra pierderilor sau incapacitatilor individuale prévenant generatoare de dependenta. Modelul Bazat romaine PE drepturi extinde modelul social al dizabilitatii prin deplasarea accenlui de la schimbarea la Decker individuzilor la cerintele schimbarilor la Decker structurii Societatii: modelele practicii reprezinta SetUri de concepte si principii Care orienteaza anumite interventii. ELE nu vizeaza explicatii ALE comportamentelor. Modelul Medical vizeaza revenirea la integralitatea senzoriala sau corporala. Sollicita pasivitate din partea persoanei cu dizabilitate.

Pune accentul PE CEEA ce nu poate persoana respectiva si PE faptul ca PE tot parcursul vietii, Data fiind Conditia Medicala, ar fi nevoie de ajutor.